izbor aforizama, 2005. godina

MUDRICE – O ŽENAMA

RASPRODANO!